แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศออนไลน์

ประจำปีการศึกษา 2564

———————————-

สำนักงานกิจการนักศึกษาได้รวบรวมวีดีโอซึ่งเป็นการพัฒนานักศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ โดยเสริม Literacy ที่สำคัญ ได้แก่

 1. การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม : Civic and Cultural Literacy
 2. ความรอบรู้ด้านการบริหารจัดการระบบองค์กร : Organizational Literacy

ดังนั้นจึงกำหนดแนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามรายละเอียด ดังนี้

 1. ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงกิจกรรมและจำนวนกิจกรรมปัจฉิมนิเทศได้จาก Application: Mod link
 2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
  1. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร ต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบ 2 กิจกรรม กรณีที่นักศึกษายังเข้าร่วมไม่ครบตามกำหนด สามารถเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศได้จาก
   1. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของคณะ ภาควิชา หรือ
   2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศออนไลน์จากวีดีโอที่สำนักงานกิจการนักศึกษารวบรวมไว้ทาง website สำนักงานกิจการนักศึกษา โดยการชมวีดีโอ 1 วีดีโอ พร้อมทำแบบประเมิน Self Reflection Report เทียบเท่าการเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จำนวน 1 กิจกรรม
  2. ชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยได้กำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา กรณีนักศึกษาที่ยังมีจำนวนชั่วโมงไม่ครบตามกำหนดสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาได้จาก
   1. กิจกรรมนักศึกษาของคณะ ภาควิชา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาหรือชมรมกิจกรรมนักศึกษา หรือ
   2. กิจกรรมนักศึกษาออนไลน์จากวีดีโอที่สำนักงานกิจการนักศึกษารวบรวมไว้ ทาง website สำนักงานกิจการนักศึกษา โดยการชมวีดีโอ 1 วีดีโอ พร้อมทำแบบประเมิน Self Reflection Report เทียบเท่า 1 ชั่วโมงกิจกรรม
   3. เมื่อเข้าร่วมเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องเข้าประเมินผลในระบบ New ACIS เพื่อรับชั่วโมงกิจกรรม โดยจะนำข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าระบบทุกวันที่ 15 ของเดือน ตัวอย่างเช่น เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม ให้เข้าประเมินผลในระบบ New ACIS ได้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page
: สำนักงานกิจการนักศึกษา มจธ.
: https://www.facebook.com/sao.kmutt

หัวข้อ Link เวลา
Civic and Cultural Literacy
สำเร็จได้ไวและไกล ต้องกล้าที่จะต่างจากคนอื่น | ท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา https://www.youtube.com/watch?v=tpAYxCCPLSk&ab_channel=Klaoshow 32.43 นาที
ทำงานยังไง ให้ใครก็อยากร่วมงานด้วย | ป้อ ธชย ปานสมบุญ https://www.youtube.com/watch?v=xD5AbysEsBI&list=PLhiDNCDLRabHWZt5ZdE99ny6jOCI-VzJD&index=21&ab_channel=Klaoshow 33.31 นาที
ลูกเล่นทางจิตวิทยาที่คุณใช้ได้จริงทุกวัน | คำนี้ดี https://www.youtube.com/watch?v=J4uVKONlOy8&ab_channel=KNDStudio 28.38 นาที
รายล้อมไปด้วยคนเก่งและดี ชีวิตนี้จะไปได้ไกล | พี่ เก่ง สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม https://www.youtube.com/watch?v=tBgEC4k1vPs&list=PLhiDNCDLRabE2KJrL5DyOcsKlAP_nGiHw&index=9&ab_channel=Klaoshow 38.11 นาที
(ยิ่งขี้อายยิ่งต้องฟัง) กล้าแสดงออกยังไงให้พาตัวเองไปสู่ความสำเร็จ | บี้ เดอะสกา https://www.youtube.com/watch?v=I17plHLJYH8&list=PLhiDNCDLRabE2KJrL5DyOcsKlAP_nGiHw&index=22&ab_channel=Klaoshow 49.05 นาที
วิธีเป็นคนตอบคำถามฉลาดจนโลกต้องหยุด | เฌอเอม ชญาธนุส https://www.youtube.com/watch?v=dTuaitmn9x8&list=PLhiDNCDLRabE2KJrL5DyOcsKlAP_nGiHw&index=40&ab_channel=Klaoshow 40.35 นาที
อยากเป็นคนสำเร็จ เราเริ่มสร้างนิสัยสำเร็จ แล้วรึยัง ? | พี่หนุ่ย ณัฐพล ม่วงทํา https://www.youtube.com/watch?v=9b2wW4U_A4I&list=PLhiDNCDLRabE2KJrL5DyOcsKlAP_nGiHw&index=6&ab_channel=Klaoshow 45.00 นาที
วิธีอยู่กับทุกปัญหาได้อย่างมีความสุข | แก้ม คุณชฎา บูรณสมภพ https://www.youtube.com/watch?v=_6FuKgs4D_U&list=PLhiDNCDLRabE2KJrL5DyOcsKlAP_nGiHw&index=31&ab_channel=Klaoshow 45.49 นาที
เปลี่ยนลุคให้กลายเป็นคนมั่นใจ สำหรับคนขี้อาย  / ธัญญ่า ทายาทสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Powers https://www.youtube.com/watch?v=aA0yC8zBe3I&list=PLhiDNCDLRabE2KJrL5DyOcsKlAP_nGiHw&index=42&ab_channel=Klaoshow 37.54 นาที
นิสัยอะไรที่วัยรุ่นควรมีและสิ่งที่ควรทำก่อนมีธุรกิจของตัวเอง l พี่มิ้น อุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล https://www.youtube.com/watch?v=KTSBRYJLXQM&list=PLhiDNCDLRabE2KJrL5DyOcsKlAP_nGiHw&index=77&ab_channel=Klaoshow 40.43 นาที
สำเร็จได้มีความสุขด้วย แค่เลือกให้เป็น | เฟื่องลดา สรานี สงวนเรือง https://www.youtube.com/watch?v=abdNQSvuq6A&list=PLhiDNCDLRabE2KJrL5DyOcsKlAP_nGiHw&index=28&ab_channel=Klaoshow 36.36 นาที
ความสำเร็จเกิดจาก ‘นิสัย’ และ ‘วินัย’ เล็ก ๆ บทสัมภาษณ์พี่ กระทิง เรืองโรจน์ พูนผล https://www.youtube.com/watch?v=r1UvZ_26a2A&ab_channel=Klaoshow 32.01 นาที
ปลดล็อคทักษะใหม่ ๆ พัฒนาตัวเองง่าย ๆ ด้วยการให้ ช่วยเหลือคนอื่น | ต่อ เพนกวิน Penguin Eat Shabu https://www.youtube.com/watch?v=MXtTMbmsq4k&list=PLhiDNCDLRabGkNDjpGx75bUfsL53YD9jq&ab_channel=Klaoshow 30.20 นาที
เกลาทุกความสัมพันธ์ให้ปัง เริ่มจากรู้คุณค่าตัวเราเอง | พี่เก่ง สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม https://www.youtube.com/watch?v=tIa336Y9CzA&list=PLhiDNCDLRabE0lup8sIbBC1DzdmV48zf3&index=16&ab_channel=Klaoshow 27.08 นาที
อยากเก่งต้อง ‘ฟังเก่ง’ ตัวเต็ม เคน นครินทร์ บรรณาธิการบริหาร THE STANDARD https://www.youtube.com/watch?v=GSLZcWu4M3E&list=PLhiDNCDLRabHWZt5ZdE99ny6jOCI-VzJD&ab_channel=Klaoshow 57.33 นาที
Digital Literacy    
มีแผนการจัดอบรม Ms.Office และโปรแกรมพื้นฐานเกี่ยวกับ Photo shop ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 65
โดยขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ และกลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด
Organizational Literacy    
คนรุ่นใหม่อยากรุ่งเรืองในการทำงานต้องฟัง l พี่นก มณีรัตน์ CEO SEA THAILAND https://www.youtube.com/watch?v=baJmQBvz_3I&list=PLhiDNCDLRabHWZt5ZdE99ny6jOCI-VzJD&index=50&ab_channel=Klaoshow 35.31 นาที
คนรุ่นใหม่อยากรุ่งเรืองในการทำงานต้องฟัง l พี่นก มณีรัตน์ CEO SEA THAILAND https://www.youtube.com/watch?v=baJmQBvz_3I&list=PLhiDNCDLRabHWZt5ZdE99ny6jOCI-VzJD&index=50&ab_channel=Klaoshow 35.31 นาที
21st Century Leadership: อนาคตผู้นำในปี 2021 และทักษะที่จำเป็นหลังจากนี้ https://www.youtube.com/watch?v=QsaA5h3yl24&ab_channel=BrandInside 45.20 นาที
Financial Literacy    
นิสัยที่มีแล้ว งานไม่มีวันขาดมือ / หนุ่ย แบไต๋ พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ https://www.youtube.com/watch?v=5fEh1MWkvwM&list=PLhiDNCDLRabE0lup8sIbBC1DzdmV48zf3&index=3&ab_channel=Klaoshow 58.08 นาที
ทำธุรกิจให้ตายก็ไม่รวย ถ้าหาจิตวิญญาณของผู้ประกอบการไม่เจอ https://www.youtube.com/watch?v=S0lGxQPgTWg&ab_channel=THESTANDARD 1 ชั่วโมง
ให้นักศึกษาเข้าร่วมการอบรมจากห้องเรียนออนไลน์ จาก Website ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้วส่งเป็นใบวุฒิบัตรมาให้เพื่อเก็บชั่วโมงกิจกรรม และกิจกรรมปัจฉินิเทศ

ลิ้งค์ การสะท้อนผลการเรียนรู้ผ่านการชมวีดีโอ :Self-reflection Report.
https://forms.office.com/r/MegjFXrbTW