เริ่มการใช้งาน Currents

 

Desktop version

 

Sign in ด้วย Account (@mail) ของมหาวิทยาลัย ที่มุมบนด้านขวาของ Browser

จากนั้นให้เข้าไปที่ URL: https://currents.google.com/ จะปรากฎหน้าให้ Sign in อีกครั้ง

เมื่อ Sign in เรียบร้อยแล้ว จะปรากฎหน้าหลัก current ของนักศึกษา

นักศึกษาสามารถเข้าดู Post ของสมาชิกทุกคนภายในมหาวิทยาลัย และร่วมพูดคุยผ่านการ comment ในเมนู All Post

ตัวอย่าง Post ที่แสดงใน current

 

On Mobile (Download Application)

 

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.plus&hl=en&gl=US

iOS

https://apps.apple.com/bh/app/currents/id447119634

 

เมื่อ Sign in เรียบร้อยแล้ว จะปรากฎหน้าหลัก current ของนักศึกษา

นักศึกษาสามารถเข้าดู Post ของสมาชิกทุกคนภายในมหาวิทยาลัย และร่วมพูดคุยผ่านการ comment ในเมนู All Post