สิทธิการลดวันเพื่อเข้ารับราชการทหาร

วุฒิ จับสลาก “แดง ร้องขอฯ (สมัคร)
ม.3 2 ปี 2 ปี
ม.6 ปวช. 2 ปี 1 ปี
ปวส. ป.ตรี 1 ปี 6 เดือน
จบ รด. ปี 1 1 ปี 6 เดือน 1 ปี
จบ รด. ปี 2 1 ปี 6 เดือน
จบ รด. ปี 3 ไม่ต้องเข้าตรวจเลือก

** หมายเหตุ ** ต้องเขียนคำร้องขอสิทธิลดวันรับราชการทหาร
และแสดงวุฒิการศึกษา/หลักฐาน ต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกเท่านั้น

สอบถามการตรวจเลือกทหารฯ ได้ที่
กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
โทรศัพท์ 02-223-3259, 02-223-3421
Facebook : กองสัสดี
Website : http://sassadee.rta.mi.th