ประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 – 2566
บริษัทผู้รับประกันภัย : บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โดย บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด

 

ความคุ้มครองอุบัติเหตุทั่วโลก 24 ชั่วโมง

  1. ค่ารักษาพยาบาลตามจริง ภายในวงเงิน 40,000 บาทต่ออุบัติเหตุ
  2. ทุนประกันภัยอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 300,000 บาท
  3. ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลกับ รพ.คู่สัญญาของบริษัท