ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคิดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 21 การปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นการชั่วคราว
สำนักงานกิจการนักศึกษา จึงของดให้บริการสนามกีฬาทั้งในร่มและกลางแจ้ง ดังนี้

  1. กิจกรรมห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส, เพาะกาย)
  2. กิจกรรมกีฬาภายในโรงยิมและอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี (บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล, แบดมินตัน, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, ยูโด, ยูยิตสู ฯลฯ)
  3. กิจกรรมภายในสนามกีฬากลางแจ้ง (ฟุตบอล, ฟุตซอล, ลู่วิ่งยางสังเคราะห์, เปตอง)
  4. กิจกรรมของห้องชมรมต่างๆและห้องประชุมภายในอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี
  5. อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ มจธ.บางขุนเทียน (พื้นที่บางขุนเทียนอยู่ภายใต้การยกระดับมาตรการในการเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด)

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง